UDVIDELSE | På torsdag kommer Europa-Parlamentet med en resolution, der støtter Kommissionens anbefaling om at give Montenegro kandidatstatus. Man er samtidig uenig med Kommissionen om, at optagelsesforhandlingerne bør udskydes.

Det er således kun EU’s medlemsstater, der mangler at godkende Montenegros kandidatstatus og begge institutioner anbefaler at ministerrådet bakker op om ønsket. Dog forlanger Europa-Parlamentet, at forhandlingerne begynder senest efter næste fremskridtsrapport fra 2011 er blevet offentliggjort næste efterår.

”Optagelserne bør ikke forsinkes af Kommissionen, som det var tilfældet med Makedonien, der blev kandidat i 2005,” siger resolutionens ophav, europaparlamentariker Charles Tannock.

Tannock lægger vægt på, at der blandt andet er sket store fremskridt i forhold til bekæmpelse af korruption. Kritikere peger på at landet stadig er for etnisk opdelt, at pressefrihed mangler, hvidvaskning af penge er for omfattende, og at den offentlige sektor skal reformeres.

WAZ.EUobserver 26/11

ECR 12/11

Magasinet rØST 24/10

Af KFH