VISUM-LIBERALISERINGER | På dagens møde i Bruxelles blev EU’s indenrigsministre enige om at optage de to lande på Schengens såkaldte Hvidliste, hvilket betyder at borgerne ikke skal ansøge om visum for at rejse ind i EU

Beslutningen om at ophæve visumkravet for Bosnien og Albanien kommer godt en måned efter Europa-Parlamentet godkendte forslaget og ca. et år efter Serbien, Makedonien og Montenegro blev inkluderet i den visumfri zone. EU’s indenrigsministre mente dermed at de to lande tilfredsstillende har levet op til de omkring 170 specifikke krav, EU har stillet de albanske og bosniske myndigheder som forudsætning for ophævelsen af visumkravet. Det er dog stadig kun de borgere, der er i besiddelse af et såkaldt biometrisk pas, der har mulighed for at rejse ind i EU uden visum.

Beslutningen blev truffet enstemmigt af indenrigsministrene, på trods af nogle EU-lande, med Holland og Frankrig i spidsen, tidligere har udtrykt bekymring for udsigten til øget indvandring fra de pågældende lande.

Beslutningen ventes at træde i kraft i midten af næste måned.

 

Balkan Insight 8/11

Radio Free Europe 8/11

Af AHB