POLITISK KRISE | Med præsident Fatmir Sejdius afsked i september og senest LDKs beslutning om at forlade regeringskoalitionen anses et ekstraordinært parlamentsvalg i Kosovo, som eneste løsning på landets politiske krise.

Da præsident Fatmir Sejdiu i sidste måned fratrådte sin stilling, sendte han sine partifæller fra regeringspartiet DPK på hårdt arbejde for at finde en løsning på den politiske krise. Sejdiu trådte tilbage efter afgørelsen om, at han havde overtrådt forfatningen ved at forblive leder af det politiske parti, DPK.

Den fungerende præsident, Jakup Krasniqi, åbnede derfor i sidste uge op for muligheden for et parlamentsvalg den 13. februar 2011. Imidlertid stod weekenden på endnu en overraskelse og en ny drejning, da regeringens junior partner, partiet LDK, overraskende valgte at forlade regeringskoalitionen. Partiet erklærede, at man som følge af en nøje analyse af den seneste udvikling i Kosovo ville trække sin vicepremierminister, ministre og viceministre fra regeringen mandag. Det vurderes, at dette ville føre til en opløsning af parlamentet samme dag.

Kan skade diplomatiet
Mandagen er imidlertid forløbet uden en offentliggørelse af en opløsning af parlamentet, men det forventes, at dette vil ske i de kommende dage. Når dette sker, vil et ekstraordinært valg med stor sandsynlighed udskrives. Dette vil afholdes 45 dage senere og vil formentlig finde sted i første halvdel af december måned.

Et ekstraordinært valg er imidlertid ikke uden konsekvenser og kan betyde måneders forsinkelse på landets forhandlinger med Serbien, som ikke anerkender Kosovo som et selvstændigt land. Kosovos centrale valgkommission, CEC, ser kritisk på situationen og erkender, at kommissionen vil stå foran en stor udfordring med at sikre en korrekt gennemførelse af et ekstraordinært valg.

BBC News 15/10/2010

Balkan Insight 15/10/10

Balkan Insight 16/10/10

Balkan Insight 18/10/10

 

 

 

Af AHP