DIPLOMATI | Den amerikanske udenrigsminister er i disse dage på Balkan for at tale for etnisk forsoning, reformer og europæisk integration.

Hillary Clinton begyndte mandag den 11. oktober en tredages diplomatisk rejse på Balkan for at mødes med regionens politiske ledere.

Første stop på turen var Bosnien-Hercegovinas hovedstad Sarajevo, hvor hun ud over at mødes med politikere, åbnede USA’s nye ambassade i byen. Ovenpå valget den 3. oktober understregede Clinton ved en tale på Sarajevos universitet vigtigheden i at kigge fremad, nedtone nationalismen og samarbejde på tværs af de etniske skel i befolkningen. Hun gentog USA’s støtte til Bosniens vej mod mere integration med EU og transatlantisk samarbejde, men fremhævede at det største ansvar lå hos de bosniske politikere. Hun tog samtidig stærkt afstand fra udtalelser om Republika Srpskas løsrivelse fra Bosnien.

Tirsdag den 12. oktober rejste Clinton videre til Beograd, hvor hun har holdt møder med landet præsident Boris Tadic, foruden landets premierminister og udenrigsminister. Fokus for møderne i Serbien var Clintons støtte til serbisk medlemskab af både EU og NATO, samt forholdet til Kosovo. Den amerikanske udenrigsminister understregede behovet for at finde en snarlig løsning på konflikten, og opfordrede til direkte forhandlinger mellem Pristina og Beograd.

Hillary Clinton rejser onsdag videre til Kosovo for at viderebringe samme budskab om støtte til forsoning, reformer og dialog.

 

Radio Free Europe 12/10

B 92 12/10

Af AHB