POLITIK | Både regering og opposition i Kosovo insisterer på USA’s tilstedeværelse ved de kommende forhandlinger med Serbien.

Muligheden for direkte forhandlinger mellem Pristina og Beograd blev åbnet efter vedtagelsen af en ny resolution vedrørende Kosovo ved FN’s Generalforsamling den 9. september.

Den nye resolution var et resultat af flere dages intense forhandlinger mellem den serbiske præsident Boris Tadic og EU’s Udenrigsminister Catherine Ashton op til mødet i FN. Forhandlingerne var et diplomatisk gennembrud for EU’s udenrigstjeneste og blev støttet af alle 27 medlemslande – inklusiv de fem lande, der ikke anerkender Kosovos selvstændighed.

Resolutionen åbner mulighed for direkte forhandlingerne mellem toppolitikere fra regeringerne i Pristina og Beograd. Tadic nægter fortsat pure at anerkende Kosovo som et selvstændigt land, men flere eksperter peger på, at kompromiset om resolutionen er et bevis på, at regeringen i Serbien er ved at ændre holdning i spørgsmålet til Kosovo.

EU’s Udvidelseskommissær Stefan Fuele besøgte fredag Beograd, hvor han havde møder med flere fremstående politikere. Han udtalte efterfølgende at vedtagelsen af den nye resolution var et positivt skridt i retning af optagelse i EU, men at der endnu er lang vej for Serbien.

EU har insisteret på at Kosovo-spørgsmålet er et europæisk anliggende, der skal løses inden for rammerne af EU. Men Kosovo kræver dog repræsentation fra USA ved de kommende forhandlinger mellem Kosovo og Serbien, der ventes at kunne begynde allerede i næste måned.

 

Balkan Insight 17/9

Radio Free Europe 17/9

B92 18/9

Af AHB