POLITIK | Imens Polens nye præsident, Bronislaw Komorowski, turnerer Europa rundt til møder med kontinentets mest magtfulde ledere, famler hans detroniserede modstander, Jaroslaw Kaczynski, rundt hjemme i Polen, stadig mere presset.

Fredag beskyldte Kaczynski således statsminister Donald Tusk og hans regering for at være ansvarlige for tvillingebrorens, den afdøde præsident Lech Kacynskis, død. Regeringen skulle angiveligt have set igennem fingre med alvorlige problemer med flysikkerheden på præsidentens fly, ligesom regeringen skulle have påvirket den generelle sikkerhed omkring præsidenten i en negativ retning, via statsministerens politiske angreb på præsidenten i tiden op til ulykken.

“Hvis man slækker på respekten [for præsidenten] øger man sandsynligheden for et angreb og for nedsat årvågenhed blandt sikkerhedsfolkene, der bevogter præsidenten,” forklarede den tidligere statsminister.

Kaczynskis liste over anklagepunkter imod Tusk og den siddende regering i forbindelse med broderens flyulykke er efterhånden lang, og angrebene er efterhånden så aggressive, at det har sået intern splid langt ind i brødrene Kaczynskis livsprojekt, partiet Ret og Retfærdighed, der i sin glansperiode besad både præsident og statsministerposten i Polen.

I den seneste uge er to partimedlemmer således blevet ekskluderet for kritik af Kaczynskis aggressive stil, nemlig henholdsvis Elzbieta Jakubiak fra det nationale parlament og Marek Migalski fra Europaparlamentet.

Polskie Radio, 11/9

Polskie Radio, 9/9

Af MBL