KRITIK | Den tidligere internationale udsending, amerikanske Raffi Gregorian, udtaler i en times interview på bosnisk TV, at den internationale repræsentation i landet ikke lever op til sine forpligtelser.

Den høje repræsentant (OHR), der handler for det internationale samfund i Bosnien, fik efter fredsaftalen i Dayton, der endte tre års voldsom krig i landet, udbredte beføjelser til at gribe ind i bosnisk politik, hvis der bliver handlet imod hvad der aftaltes i Dayton. Gregorian, der netop har fratrådt en meget høj stilling i OHR, efterlyser mere handling særligt imod den bosnisk-serbiske del af landet (Republika Srpska). Her har den politiske udvikling været på kant med Dayton-aftalen, da man har talt om løsrivelse fra Bosnien, udtrykker han.

Problemet er ifølge Gregorian, at de lande som giver OHR dets mandat (en ad hoc gruppe af 55 lande og internationale institutioner kendt som Fredsimplementeringsrådet), handler efter forskellige dagsordener og modsiger ofte hinanden. Uden enighed imellem disse lande, der skal godkende alle OHR’s handlinger, svækkes og forsinkes det internationale samfunds muligheder for at hjælpe Bosnien på ret køl igen efter krigen tilbage i starten af 1990’erne.

Balkan Insight 3/8

 

Af KFH