NATURKATASTROFE | Floden Siret, der løber igennem det nordøstlige Rumænien er løbet voldsomt over sine bredder. 22 personer er omkommet pga. vandmasserne og omkring 12000 er blevet evakueret i løbet af den sidste uge.

Både landbrugsland, broer og anden form for infrastruktur er gået tabt på grund af oversvømmelserne. Den rumænske indenrigsminister Vasile Blaga udtalte, at dette ville gøre stor skade på den i forvejen pressede økonomi og Rumænien har derfor søgt om støtte fra EU til at udbedre skaderne.

Et beredskab på næsten 3000 mand er sendt til ulykkesområderne for at hjælpe de nødlidende og for at forhindre yderligere skader fra vandmasserne.

BBC News 4/7 (video)

Romanian Times 1/7

BBC News 30/6

Af KFH