LØNKAMP | Mange danske gartnerier bruger billig østeuropæisk arbejdskraft fra vikarbureauer som Baltic Workforce SMBA og JSC HR Concept. ‘Østarbejderne’ får mellem 50 og 70 kroner i timen, gartnerierne betaler vikarbureauerne omkring 90 kroner i timen.

3F har længe protesteret over, at udenlandske arbejdere ikke behøver følge dansk overenskomst men blot overenskomsten fra det land, hvor arbejdsgiveren er indregistreret. Dette resulterer i, at fx litauere udfører præcist det samme arbejde i Danmark, som deres danske kolleger udfører, men til under den halve løn. Desuden ‘stjæler’ de billigere udlændinge naturligvis arbejdspladser fra dyre danskere.

Men sådan er EU’s regler imidlertid indrettet, bl.a. af hensyn til arbejdskraftens fri bevægelighed, og det står ikke til at blive ændret i den nære fremtid. I Danmark har vi først for alvor kunnet mærke konsekvenserne af EU’s regler, siden den såkaldte ‘østaftale’ faldt bort i 2009. Østaftalen var en overgangsordning, der lagde restriktioner på den fri bevægelighed af arbejdskraft fra de nye medlemslande i en periode.

De danske gartnere, der køber billig arbejdskraft fra de baltisk- eller polsk-indregistererede vikarbureauer, fremhæver, at de ikke vil kunne konkurrere med udlandet, hvis ikke de bruger den billige arbejdskraft. Desuden hævder de, at vikarbureauernes lønninger stadig er højere, end hvad de østeuropæiske arbejdere ville kunne opnå i deres hjemlande.

Disse argumenter har dog ikke resulteret i nogen stor retræte fra 3F, der har iværksat en række blokader og ugentlige demonstrationer ved udvalgte gartnerier i Århus-området og på Fyn, hvilket har resulteret i at flere gartnerier allerede har stoppet samarbejdet med vikarbureauerne.

Og 3F ser ud til at fortsætte blokaderne til den bitre ende. Thomas Møller, der er gruppeformand i Den Grønne Gruppe i 3F Århus, siger til Modkraft:

“Vi tager dem et af gangen. For vi vil have overenskomst for alle, der arbejder på gartnerierne. […] Udlændinge skal være velkomne – men det er på danske vilkår.”

Modkraft, 30/6

DR – Østjylland, 28/6

DR – Østjylland, 4/6

EU-fagligt netværk/Fagbevægelsen mod Unionen, 31/5

 

Af MBL