FORSONING | Lederen af det bosniske islamiske samfund, Mustafa Ceric, udtrykker sin største taknemmelighed over for de bosnisk-serbiske myndigheder i Banja Luka, der nu donerer €600.000 til genopbygningen af Ferhadija moskeen i byen.

Bosnisk-serbiske styrker destruerede samtlige 16 moskeer i byen inklusiv den UNESCO beskyttede Ferhadija moske under krigen i Bosnien-Hercegovina (1992-1995). Myndighedernes donation ses som et stort skridt i den tiltrængte forsoningsproces i landet.

Banja Lukas mufti udtalte ifølge Balkan Insight at moskeens genopbygning ”er et signal for at et århundredes vold og respektløshed er lagt bag os”. Samtidig udtrykte repræsentanter fra de bosnisk-serbiske myndigheder, blandt andre premierminister Milorad Dodik, ligeledes stor sympati for projektet. ”Ferhadija er et vigtigt religiøst og kulturelt symbol for denne by, for det bosniakiske folk og alle andre folk, som bor her”, udtalte han.

Balkan Insight 9/6

Af KFH