UDVIDELSE: I dag offentliggøres Kommissionens beslutning om at udvide Schengens hvid-liste til at indbefatte Albanien og Bosnien-Hercegovina, der begge stod uden for EU’s visumliberaliseringer på Balkan sidste december. Begge lande manglede den gang at opfylde nogle tekniske forudsætninger, men Kommissionen mener nu at landene er klar.

Det pointeres dog, at nogle hængepartier skal opfyldes i begge lande. Albanien skal sørge for at sammensætte en strategi for tilbagevendende diaspora og håndhævelse af regler imod international kriminalitet og korruption skal strammes op i begge lande.

Den interne procedure i EU betyder, at visumreglerne først kan ophæves fra begyndelsen af næste år, selvom flere har kommenteret at Albanien og Bosnien er mere forberedte nu, end deres nabolande var i december – kort før optagelsen i forrige runde.  Først skal beslutningen behandles i Europa-Parlamentet og siden i Rådet.

Visumliberaliseringen i disse to lande er vigtig for integrationen imod EU, da det giver borgerne mere motivation for samarbejde, når de kan rejse frit i unionen. Dertil har Bosniske muslimer (ca. 48 pct. af befolkningen i Bosnien) været isoleret i landet, da bosniske kroater og serbere kunne benytte deres dobbelte statsborgerskab til at opnå visum i EU.

EUobserver 26/5

Balkan Insight 26/5

Af KFH