De to fænomener Lech Kaczynski og Vaclav Klaus, præsidenter i henholdsvis Polen og Tjekkiet, boltrer sig i disse dage i international opmærksomhed. Begge har formået at maksimere den magt, som deres poster giver dem overfor deres respektive regeringer.

Kaczynski havde trukket sin ratificering af Lissabon-traktaten ud til efter den irske afstemning, således at han lørdag kunne gøre en ceremoni ud af sin underskrivningshandling. EU-Kommissionsformand Manuel Barroso, EU-Parlamentsformand Jerzy Buzek, EU-Rådsformand og svensk statsminister Fredrik Reinfeldt, samt den polske statsminister Donald Tusk var alle blandt tilskuerne, og kunne høre Kaczynski understrege, at EU var et samarbejde mellem suveræne stater, og ville fortsætte som sådan med stadigt tættere samarbejde (underforstået: EU bliver ikke en stat med Lissabon-traktaten). Præsidentens sidste ord – før underskriften faldt – gik på, at unionen måtte fortsætte udvidelserne, ikke blot med Balkan men også med Ukraine og Georgien.

Klaus har i Tjekkiet gjort sit til, at få trukket dramaet om Lissabon-traktaten til det yderste. Traktaten bliver for øjeblikket vurderet for anden gang af den tjekkiske konstitutionelle domstol; dette på opfordring af en række tjekkiske senatorer fra Klaus’ parti. Præsidenten har nægtet at underskrive, før et resultat forelå. Fredag 9/10 var han så ude på en pressekonference med krav om undtagelser fra EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder – en del af traktaten. Undtagelsen er møntet på risikoen for, at tyskere der blev uddrevet fra Tjekkiet efter 2. verdenskrig og fik deres ejendom konfiskeret, med baggrund i charteret vil kunne overtrumfe gældende tjekkiske domstolskendelser, og kræve deres tidligere ejendom på tjekkisk jord tilbage.

Polen og Storbrittannien har tidligere fået skrevet undtagelser fra charteret ind i traktaten, for Irlands vedkommende kunne man nøjes med garantier i forhold til fortolkninger af følsomme områder af traktaten, men en undtagelse for Tjekkiet på linje med Storbritanniens og Polens undtagelser vil kræve at alle EU-landene ville skulle gentage deres ratificering. Klaus skulle ifølge sin talsmand stå fast på kravet om en undtagelse. Tjekkiets statsminister Jan Fischer har mandag bragt Klaus’ krav til torvs i Bruxelles, og håber at de kan blive behandlet på EU-topmødet 29.-30. oktober. Fischer forsøger til gengæld at presse Klaus til at love, at dette bliver hans sidste krav.

Klaus’ afpresninger og Kaczynskis mediestunts er blevet udført med vanlig sikker fornemmelse for offentlighederne i de to lande. Det er så op til fremtiden at vise, om de to EU-skeptiske præsidenter eller deres respektive europæisk sindede regeringer høster den største pris for deres gøren og laden i denne sag.

Den polske præsidents officielle hjemmeside

Den tjekkiske præsidents officielle hjemmeside

EU Observer, 10/10

EU Observer, 12/10

Ceske Noviny, 12/10

Af MBL